Hidayat & Aziza Inayat-Khan

Aziza and Hidayat Inayat-Khan

 

Hidayat Inayat-Khan and Sauluddin Barodofsky

 

 

 

 

 

The Khan Family

 

Hidayat as a youth playing his violin


Noor-un-Nisa (b.1914), Vilayat (b.1916), Hidayat (b.1917) & Khair-un-Nisa (b.1919)
with their mother: Amina Begum